Leerstoornissen Dyscalculie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dyscalculie hebben moeilijkheden met inzichten in rekenen, het automatiseren binnen het rekenen en rekenvaardigheden te verwerven. Moeilijkheden op alle vlakken binnen het rekenen worden zichtbaar.

Leerstoornissen Dyscalculie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dyscalculie hebben moeilijkheden met inzichten in rekenen, het automatiseren binnen het rekenen en rekenvaardigheden te verwerven. Moeilijkheden op alle vlakken binnen het rekenen worden zichtbaar.