Leerstoornissen Dyslexie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dyslexie hebben moeilijkheden met het vlot en correct lezen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met het leren van vreemde talen.

Leerstoornissen Dyslexie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dyslexie hebben moeilijkheden met het vlot en correct lezen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met het leren van vreemde talen.