Leerstoornissen Dysorthografie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dysorthografie hebben moeilijkheden met het schrijven. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van letters en woorden en het onthouden van spellingsstrategieën is een moeilijke opgave.

Leerstoornissen Dysorthografie

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

Kinderen met dysorthografie hebben moeilijkheden met het schrijven. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van letters en woorden en het onthouden van spellingsstrategieën is een moeilijke opgave.